Học lập trình web PHP từ cơ bản đến nâng cao

Tại sao sinh ra khóa học này & đối tượng nên theo học:

1. Trên thị trường hiện đang có quá nhiều khóa học có phí và miễn phí, những nội dung đó có chất lượng, có lan man; và bạn cảm thấy không tin tưởng bỏ công sức và thời gian ra học và cần tìm một khóa học qui tụ mọi kiến thức, nhanh gọn, đầy đủ cũng như có sản phẩm thực tế chất lượng cao. Một phần nữa là các khóa học trên thị trường thường chia nhỏ một kiến thức thành nhiều khóa học nhỏ giá thấp làm bạn cảm thấy khá phiền, không biết chọn sao cho hợp lý.

2. Bạn đang lo lắng về sự nghiệp lập trình viên của mình, học đại học thì mất thời gian, đi làm bên ngoài thì chán, muốn tìm một khóa học để phát triển tư duy bạn, thay đổi bản thân hay cuộc đời của mình.

3. Học viên ngoại đạo không học về lập trình hay công nghệ thông tin, muốn theo đuổi một khóa học chất lượng cao để phục vụ nhiều mục đích cho mình mà chưa đủ niềm tin thật sự vào khóa học nào trên thị trường.

Khóa học PHP từ A-Z (Đầy đủ cơ bản & nâng cao & thực hành thực tế) sẽ giúp các bạn phát triển trình độ lập trình Web vượt bậc. Từ đó tạo nền tảng học các công nghệ khác một cách nhanh chóng & xin việc với mức lương hấp dẫn.

Điểm đặc biệt khóa học: 

1. Giúp cho học viên thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP và những ứng dụng thực tế của nó trong làm web

Sau khóa học bạn có thể tự làm được khá nhiều website (Tin tức, bán hàng, doanh nghiệp…). 

Kết quả khóa học: http://guitarhanoi.com/

Khóa học chuyên sâu – Đầy đủ mọi kiến thức – Hướng dẫn mạch lạc; giúp học viên nhanh chóng hiểu và tự mình thực hành lại để tạo ra sản phẩm chất lượng !

Quyền lợi học viên:

– Học viên khi tham gia học sẽ được tham gia vào group của lớp để chăm sóc và hướng dẫn khi gặp khó khăn

Cam kết:

– 100% học viên sẽ hiểu cách và thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP trong ứng dụng lập trình web

– Hoàn lại học phí nếu bạn không hài lòng về bất kỳ bài giảng nào trong khóa học

Học phí:

1.800.000 VNĐ/học viên học từ chuyên đề 1 đến 2 (Thời gian học 2 tháng)

3.200.000 VNĐ /học viên học từ chuyên đề 1 đến 4 (Thời gian học 4 tháng)

4.500.000 VNĐ /học viên học từ chuyên đề 1 đến 5 (Thời gian học 6 tháng)

Nội dung chương trình:

CHUYÊN ĐỀ 1 – PHP CƠ BẢN

 Bài 1. Kiến thức cơ bản nhất PHP
 Bài 2. Mảng cơ bản & nâng cao
 Bài 3. Hàm & câu điều kiện
 Bài 4. Vòng lặp
 Bài 5. Truyền thông tin giữa các trang (POST & GET)
 Bài 6. Phiên làm việc (SESSION & COOKIE)
 Bài 7. Cơ sở dữ liệu MYSQL
CHUYÊN ĐỀ 2 – THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIN TỨC
 Bài 1. Xây dựng trang đăng nhập
 Bài 2. Xây dựng trang thêm, xóa, sửa, liệt kê chuyên mục
 Bài 3. Xây dựng trang thêm, xóa, sửa, liệt kê thành viên
 Bài 4. Xây dựng trang thêm, xóa, sửa tin tức
 Bài 5. Kỹ thuật phân trang cơ bản và nâng cao
 Bài 6. Xây dựng phần đọc tin, xem tin theo chuyên mục.

 Bài 7. Upload dự án lên VPS thực

CHUYÊN ĐỀ 3 – PHP NÂNG CAO
 Bài 1. PHP Ajax
 Bài 2. Lập trình hướng đối tượng OOP
 Bài 3. Xây dựng mô hình MVC
 Bài 4. Giả lập mô hình PHP Framework
 Bài 5. PHP XML & Ứng dụng Regular Expression
 Bài 6. Htaccess và kỹ thuật URL Rewrite
 Bài 7. PHP File & Upload file
 Bài 8. Ứng dụng PHP gửi email
 Bài 9. Ứng dụng tương tác PHP & Excel
 Bài 10. Tạo & tùy biến file PDF từ PHP
 Bài 11. Sử dụng PHP tạo ảnh & chỉnh sửa
 Bài 12. Namespace và Composer
 Bài 13. Lambda và Closure
 Bài 14. Dependency Injection
 Bài 15. Design Pattern

 Bài 16. Tự tay xây dựng PHP Framework (Nâng cao)

CHUYÊN ĐỀ 4 – NÂNG CẤP DỰA ÁN WEB TIN TỨC
 Bài 1. Tổ chức lại toàn bộ code dự án tin tức lai theo OOP và Framework
 Bài 2. Xây dựng thêm cơ sở dữ liệu bán hàng & comment
 Bài 3. Nâng cấp dự án: Sử dụng đệ qui tạo menu đa cấp front-end & back-end
 Bài 4. Nâng cấp dự án: Sử dụng thuật toán Nested set model tùy biến vị trí sắp xếp danh mục
 Bài 5. Nâng cấp dự án: Sử dụng Ajax trong comment & quản trị admin
 Bài 6. Hoàn thiện toàn bộ website
 Bài 7. Thêm chức năng năng bình chọn vào bài viết và sản phẩm
 Bài 8. Thêm chức năng thống kê số người truy cập
 Bài 9. Thêm chức năng upload nhiều hình ảnh
 Bài 10. Thêm chức năng tạo mã xác nhận khi đăng ký

 Bài 11. Tổng kết và định hướng học viên

CHUYÊN ĐỀ 5 – PHP Framework cơ bản & nâng cao

 Bài 1. Tổ chức Code cơ bản của Famework. Hiểu và thành thạo mô hình MVC
 Bài 2. Tìm hiểu về các chức năng của thư viện Framework
 Bài 3. Bắt tây xây dựng các ứng dụng và trang web thực tế

Call Now Button